Suchá kvapka krvi 2015

 

Naše poďakovanie patrí hlavnému sponzorovi za podporu:

 

image001

Občianske Združenie Ojedinelých Genetických Ochorení (ZOGO) je združením pacientov a rodinných príslušníkov s vrodenými dedičnými ochoreniami. Nakoľko sa jedná o ochorenia zriedkavé, kde pacient a ani lekár často niekoľko rokov nevie presne určiť o aké ochorenie ide, stáva sa, že pacient “blúdi” po lekároch a ostáva so svojím problémom sám. Jedným z cieľov ZOGO je tak zvýšiť povedomie o týchto ochoreniach a pomôcť pacientom. Keďže niektoré z lyzozómových ochorení sú dnes už liečiteľné, stále veľmi poddiagnostikované napriek tomu pomerne jenoducho diagnostikovateľné pomocou selektívneho skríningu, rozhodlo sa združenie ZOGO napomôcť zlej situácii a spúšťa kampaň za zlepšenie diagnostiky lyzozómových ochorení na Slovensku.

Zvýšiť povedomie u lekárov a pacientov s lyzozómovými skríningu Pompeho, Fábryho a Gaucherovej choroby metódou suchej kvapky krvi. Včasná diagnostika týchto ochorení za účelom zlepšenia prognózy ochorenia a starostlivosti o pacientov a ich rodín.

Na stanovenie diagnózy lyzozómového ochorenia je vždy nutné urobiť meranie aktivity enzýmu, ktorá u pacientov s lyzozómovým ochorením býva vždy výrazne nižšia ako je normál. V dnešnej dobe je možné urobiť takéto meranie aktivity anzýmu jednoduchým, neinvazívnym vyšetrením tzv. “suchej kvapky krvi”. Metóda suchej kvapky krvi je spoľahlivá, nebolestivá, rýchla a nenáročná metóda, ktorá sa v dnešnej dobe využíva v mnohých krajinách ako skríningová metóda pre viaceré ochorenia.

Svoje uplatnenie našla aj pri lyzozómových ochoreniach a na Slovensku sú spustené projekty selektívneho skríningu (teda testovanie rizikových populácii) pre ochorenia: Pompeho choroba, Gaucherova choroba, MPS I,II, VI a Fábryho choroba. O jednotlivých projektoch sú informovaní príslušní lekári. V prípade Pompeho choroby sú to neurológovia, pri Gaucherovej chorobe hematológovia, pri ukopolysacharidózach (MPS) hlavne reumatológovia, ale aj ortopedi a pediatri, no a pri Fábryho chorobe sú to kardiológovia.

V prípade, že máte podozrenie na niektoré z uvedených ochorení kontaktujte prosím lekárov z uvedených špecializácii a žiadajte vyšetrenie suchej kvapky krvi s podozrením na konkrétne ochorenie.

Suchá kvapka krvi

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Komentáre sú uzavreté.