Spolupracujeme

V ZOGO bezprostredne spolupracujeme s II. detskou klinikou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Bratislave, a ďalšími klinickými pracoviskami a organizáciami zdravotne postihnutých v zahraničí.

Na naplnenie našich cieľov je však nevyhnutné, aby sme vytvorili podobne významné vzťahy aj s ďalšími kľúčovými inštitúciami. Doma sú našimi partnermi predovšetkým Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Asociácia cystickej fibrózy v SR a Sociálna poisťovňa.

V zahraničí medzinárodné združenie EURORDIS (European Organization of Rare Diseases, ktoré reprezentuje viac ako 469 organizácii (v 45 krajinách) zaoberajúcich sa zriedkavými metabolicko-genetickými ochoreniami, a je partnerom Európskeho parlamentu, ktorý v roku 1999 akceptoval program podpory boja proti týmto ochoreniam). Prirodzene, spolupráca s ostatnými pacientskymi organizáciami v rámci aj mimo SR je veľmi vítaná.

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Komentáre sú uzavreté.